1887 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesinde “Tonya Nahiyesinde her çeşit meyve ve mahsulat yetişmekte olup buranın sade tereyağınefasetçe ve makbul bulunduğu cihetle Trabzon’a gönderilmekte olduğu gibi dersaadete İstanbul ve sair mahalleredahi nakil ve irsal olunmaktadır." şeklinde bahsedilen Tonya Tereyağının yüksek kalitesi belgelenmiştir. 

Karadeniz iklimi ve karasal iklim arasında kalan sis çökmüş buğulu güzellikteki Tonya’da, arazinin büyük çoğunluğunu meralar ve ormanlar oluşturur. Meralarda beslenen ineklerin sütünden üretilen tereyağında yüksek oranda doğalβ-Karoten bulunduğu için bu yağ yoğun sarı renktedir. 1969 yılında endüstrileşmiş olan üretim, geleneksel üretimle aynı özellikleri ihtiva eder.

Kullanımı henüz yaygınken sabahları çocukların sesine uyandığı bir ritüeldir yayık... Bugün sesi pek duyulmaz olsa da hala üretime devam eden evler bulunmaktadır. Tonya’da kadınlar günlük olarak ineklerinin sütünden yoğurt mayalar. Geleneksel Karadeniz mutfaklarına ya da bahçelerine asılan yayıklar, rengarenk Karadeniz kadınlarının ellerinde süslü bir salıncak gibi bir o yana bir bu yana çalkalanırken masalsı bir görünüm kazanır. Yayıktaki yoğurt yaklaşık 30 dakika kadar yağın ayrandan ayrışması için çalkalanır ve ayrışan ayrandan ayıklanan yağ Tonya Tereyağını meydana getirir. 

 

Coğrafi İşaretin Türü
Menşe Adı
Tescil Numarası
380
Tescil Tarihi
2018-08-18
Tescil Dosyası
dosyayı indir

Nerede Yenir ?Firma AdıWeb Sitesi
Tonya Koophttps://www.tonyasut.com