Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Doğu Karadeniz’de sayısı elliyi aşan coğrafi işaretli yöresel ürünü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak görmekte ve bu ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlenmektedir. “Karadeniz Hazineleri”,  Avrupa Birliği’nin Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse ettiği, DOKA’nın lider kuruluş olarak yürüttüğü Karadeniz Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) projesi ile; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan coğrafi işaretli yöresel ürünlerin bilinirliğini arttırmak üzere hayata geçirilmiştir.

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Dünyada 10.000’den fazla tescilli coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Bu sayı Türkiye’de 760’ın üzerindedir. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünler “Menşe Adı” ile; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünler ise “Mahreç İşareti” ile işaretlenir. Kolektif bir sınaî mülkiyet hakkı olan ‘coğrafi işaret’ tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılır.

 

Proje Partnerleri: